CRPE jista' jsir fil-kumpanija tal-impjegat jew f'kumpanija oħra. Fiż-żewġ każijiet, l-implimentazzjoni tas-CRPE hija soġġetta għal:

Ta’ a konvenzjoni iffirmat mill-impjegat, minn min iħaddmu u mill-fond primarju tal-assigurazzjoni tas-saħħa jew mill-fond ġenerali tas-sigurtà soċjali, skont il-każ;
U a addendum għall-kuntratt tax-xogħol iffirmat mill-impjegat.

Il-ftehim jiġi trażmess mill-fond tal-assigurazzjoni tas-saħħa primarja jew mill-fond tas-sigurtà soċjali ġenerali, skont il-każ, għal informazzjoni lid-direttorat reġjonali għall-ekonomija, l-impjiegi, ix-xogħol u s-solidarjetà (DREETS).

L-informazzjoni li ġejja hija inkluża fil-ftehim ta’ taħriġ mill-ġdid vokazzjonali tal-kumpanija:

Le ammont ta’ kumpens imħallas lill-impjegat. Din ir-remunerazzjoni ma tistax tkun inqas mir-remunerazzjoni tal-impjegat qabel il-waqfien ta’ qabel is-CRPE;
La porzjon tar-rimunerazzjoni mħallsa minn min iħaddem (jew mill-kumpanija ospitanti skont jekk is-CRPE titwettaqx fi ħdan il-kumpanija tal-impjegat jew f'kumpanija oħra);
La frazzjoni tar-remunerazzjoni koperta mis-CPAM jew is-CGSS skond il-każ. L-ammont