Wara diversi xhur ta’ riċerka kummerċjali, Tom, apprendist fl-ewwel sena ta’ Master Mega Data u Analiżi Soċjali, rebaħ il-kuntratt ta’ apprendistat tiegħu fil-bidu ta’ Jannar 2021. Huwa jaqsam magħna l-vjaġġ tiegħu, l-approċċi personali tiegħu, l-appoġġ li rċieva mill- CFA du Cnam, u l-pariri tagħha biex tħeġġeġ liż-żgħażagħ mingħajr kuntratt ta’ apprendistat biex isibu programm ta’ xogħol u studju!

Il-vjaġġ tiegħi

“Tom, għandi 25 sena, ninsab fl-ewwel sena tiegħi ta' Master Mega Data u Analiżi Soċjali. Wara lawrja fl-Istorja f'Lyon u l-ewwel master's degree fis-snajja tal-kotba, mort Pariġi biex naħdem f'librerija tal-Istorja Kontemporanja għal sentejn. Jien ipproċessajt data minn dokumenti (kotba, kartolini, ritratti, eċċ.) biex inpoġġihom f'katalgi onlajn. Bil-mod il-mod sirt interessat fil-ġestjoni u l-analiżi tad-dejta u ddeċidejt li ningħaqad mas-Cnam CFA biex napprofondixxi l-għarfien tiegħi f’dan il-qasam.

Mill-bidu ta’ Jannar 2021, sibt il-programm ta’ studju u xogħol tiegħi bħala assistent inkarigat mill-missjonijiet fi ħdan id-diviżjoni “Korporattivi u marki” f’Occurrence. Occurrence hija ditta ta' riċerka u konsulenza dwar il-komunikazzjoni, li r-rwol tagħha huwa li tgħin kumpaniji oħra jottimizzaw l-istrateġija tal-komunikazzjoni tagħhom.