CyberEnJeux_bilan_experimentation Minn April 2019, l-ANSSI u l-Ministeru tal-Edukazzjoni Nazzjonali, Żgħażagħ u Sport (MENJS) ingħaqdu bil-għan komuni li jaħdmu biex jiżviluppaw taħriġ tal-istudenti fiċ-ċibersigurtà – bħala tagħlim fuq il-post – lil hinn mill-għarfien tagħhom tar-riskju diġitali u l-aħjar prattiki f’dan. żona (kun af aktar).

Billi jippermettu liż-żgħażagħ jitħarrġu fiċ-ċibersigurtà, l-ANSSI u l-MENJS jixtiequ wkoll jippermettu l-ħolqien ta’ vokazzjonijiet għall-qasam, b’mod partikolari fost tfajliet żgħażagħ, li huma inqas probabbli li jagħżlu karrieri ċibernetiċi.
Iddisinjat mil-Laboratorju tal-Innovazzjoni Pubblika tal-ANSSI u 110bis, CyberEnJeux huwa kit maħsub għall-għalliema li jixtiequ jħarrġu lill-istudenti tal-iskola medja (ċiklu 4) u tas-sekondarja fiċ-ċibersigurtà billi jappoġġawhom fit-tfassil ta’ logħob serju fuq din it-tema. Fil-kuntest ta’ CyberEnJeux, il-ħolqien ta’ logħob mill-istudenti stess huwa għalhekk mezz ta’ tagħlim u mhux objettiv fih innifsu.

Għal dan il-għan, il-kit CyberEnJeux jinkludi:
– informazzjoni prattika biex tiggwida lill-għalliema fit-tfassil ta' sekwenza edukattiva għall-ħolqien ta' logħob serju mal-istudenti;
– 14-il folja tematika ddedikata għal kwistjonijiet differenti ta

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

AQRA  Għandi d-dritt li nbiddel sensja tal-konservatorju fi sensja dixxiplinari?