L-arkivjar taċ-ċertifikati CSPN jagħmilha possibbli li titqies l-evoluzzjoni rapida u kostanti tat-tekniki tat-theddid u l-attakk.

Il-perjodu ta' validità ta' ċertifikat CSPN issa huwa stabbilit għal 3 snin, imbagħad jiġi arkivjat awtomatikament.
Din l-azzjoni miċ-ċentru nazzjonali taċ-ċertifikazzjoni tagħmilha possibbli li tiġi żgurata l-konsistenza mad-dispożizzjonijiet meħuda mill-Att dwar iċ-Ċibersigurtà, fil-perspettiva li din il-metodoloġija ta’ evalwazzjoni tikkorrispondi fis-snin li ġejjin għal skema Ewropea ġdida.

Dan l-approċċ huwa wkoll parti mir-ratifika li jmiss tal-ftehim ta' rikonoxximent Franko-Ġermaniż għaċ-ċertifikati CSPN u l-ekwivalenti Ġermaniżi tagħhom BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Ċertifikazzjoni ta' Sigurtà Aċċellerata); fejn iċ-ċertifikati BSZ għandhom perjodu ta’ validità ta’ sentejn.

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

AQRA  Alfabet Ingliż u numri