Int taf dan il-fenomenu tal-massa mingħajr ma tipprova toħroġ minnha.
Allura biex tgħinek, hawn hu għaliex u kif toħroġ mill-folla.

Int għandek kollox biex tikseb billi toħroġ mill-massa:

Huwa daqsxejn bħal kumpanija li trid tispikka mill-kompetituri tagħha, barra mill-folla huwa li jafferma lilu nnifsu bħala individwu uniku, liberu li jaħseb u jesprimi ruħu.
Nistgħu inqabblu l-fatt li qegħdin fil-massa li nitilfu l-affarijiet, aħna niftakru biss ħajjitna.
Dan jammonta għal affarijiet li verament ma jagħmlux sens lilna mingħajr ma nifhmu għaliex ma nistgħux nibqgħu barra mill-folla.
Imma jekk tant nies ikunu fil-massa, huwa minħabba li jassigura, kulħadd jagħmel l-istess ħaġa hekk ifisser li huwa l-aħjar ħaġa li tagħmel.

Kif tkun taf jekk intx parti mill-massa?

Biex tkun taf jekk int wieħed minn dawk li huma parti mill-massa, mistoqsija sempliċi hi biżżejjed: fejn tara lilek innifsek f'wieħed jew aktar snin?
Jekk m'intix kapaċi twieġeb din il-mistoqsija sempliċi b'mod konkret, inti ċertament fil-massa.
Hija l-karatteristika tal-persuni li huma parti minnha, huma ma jafux fejn sejrin u għaliex qegħdin imorru hemm.
Imma n-nies li qegħdin fil-massa wkoll m'għandhomx biżżejjed kontroll fuqhom infushom biex jagħmlu bidliet reali f'ħajjithom.
Ma jistgħux jidħlu f'azzjoni minkejja l-fatt li ħadu deċiżjonijiet.
Fl-aħħarnett, l-aħħar karatteristika: ħsieb assolut. Persuna li tkun fil-quddiesa jkollha t-tendenza li tgħid li l-affarijiet huma hekk u li ma nistgħux ngħinuh, iswed jew abjad, imma mhux it-tnejn fl-istess ħin.

AQRA  Immaniġġja tajjeb il-proġett professjonali tiegħek

Esperiment sempliċi mwettaq diversi drabi mir-riċerkaturi juri li jekk persuna tfixkel fit-triq, vittma ta 'attakk tal-qalb, per eżempju, u ħadd ma jagħmel l-isforz biex jasal biex isalvaha, ebda persuna oħra inkella mhux se tagħmel dan. Huwa l-effett tal-massa li nistgħu nsejħu wkoll "zombifikazzjoni".
Huwa fatt imdejjaq ħafna li juri li s-soċjetà tagħna t-tendenza li individwalizzata għad-detriment tar-relazzjonijiet tal-bniedem.

Liema azzjonijiet għandhom jiddaħħlu fis-seħħ biex joħorġu mill-massa?

Aħna lkoll għandna dan l-egoiżmu fin-naħa ta 'minna u jekk ma nħabblux miegħu, dan jieħu f'idejh u jwassalna biex inħelsu lejn il-massa.
Madankollu, hemm soluzzjonijiet biex toħroġ mill-massa.
Tibda billi ma tisma 'lin-nies li jgħidulek li m'intix kapaċi tirnexxi, dawn in-nies huma tossiċi.
Imbagħad għandek ikollok saħħa mentali tajba biex tegħleb il-biżgħat tiegħek.
Agħmel impenji u żżommu magħha minkejja d-diffikultajiet kollha li tinvolvi.
Fil-qosor, l-aħjar mod mill-massa huwa minn għandek iffissa għantkun xi tkun, u żżommha mal-qawwa kollha tiegħek.