Ċertifikat ta' kwalifika professjonali (CQP) jagħmilha possibbli li jkun hemm il-ħiliet u l-għarfien meħtieġ għall-eżerċizzju ta' kummerċ rikonoxxut. CQP jinħoloq u jinħareġ minn kumitat nazzjonali konġunt tal-impjiegi (CPNE) wieħed jew aktar fis-settur professjonali.

L-eżistenza legali tas-CQP hija soġġetta għat-trażmissjoni tiegħu lill-kompetenzi ta' Franza.

Is-CQPs jista' jkollhom metodi distinti ta' rikonoxximent legali:

  • Is-CQPs li ġew trażmessi lil Franza kompetenzi inkarigati miċ-ċertifikazzjoni professjonali: dawn is-CQPs huma rikonoxxuti biss fil-kumpaniji tal-fergħa jew fergħat ikkonċernati.
  • CQPs irreġistrati fid-direttorju nazzjonali taċ-ċertifikazzjonijiet professjonali (RNCP) imsemmi fl-artikolu L. 6113-6 tal-Kodiċi tax-Xogħol, fuq talba tal-kumitat(i) konġunt(i) nazzjonali tal-impjiegi li ħolquhom, wara l-kunsens tal-kummissjoni tal-ħiliet ta’ Franza inkarigata taċ-ċertifikazzjoni professjonali.

Detenturi ta' dawn is-CQPs jistgħu jasserixxuhom ma' kumpaniji f'fergħat oħra għajr il-fergħa jew fergħat li jġorru s-CQP.

Mill-1er Jannar 2019, reġistrazzjoni fid-direttorju nazzjonali taċ-ċertifikazzjonijiet professjonali CQP, skont il-proċedura l-ġdida prevista mil-liġi tal-5 ta’ Settembru 2018, jippermetti l-attribuzzjoni lid-detentur tas-CQP ta’ livell ta’ kwalifika, bħad-diplomi u titli għal skopijiet professjonali reġistrati f'dan l-istess direttorju.

  • Is-CQPs irreġistrati fid-direttorju speċifiku msemmi fl-artikolu L. 6113-6 tal-Kodiċi tax-Xogħol.

Azzjonijiet ta' taħriġ biss sanzjonati minn CQPs li ġew irreġistrati fl-RNCP jew fid-direttorju speċifiku huma eliġibbli għall-kont tat-taħriġ personali.

AQRA  Dimitri: "Billi sirt żviluppatur tal-web, skoprejt lingwa ġdida"
BIEX JINNOTAW
Is-CQPI, maħluqa minn mill-inqas żewġ fergħat, jivvalida ħiliet professjonali komuni għal attivitajiet professjonali identiċi jew simili. Għalhekk jippromwovi l-mobilità u l-multidixxiplinarità tal-impjegati.

Bħal ċertifikazzjonijiet professjonali oħra, kull CQP jew CQPI hija bbażata fuq:

  • qafas ta' referenza ta' attivitajiet li jiddeskrivi s-sitwazzjonijiet tax-xogħol u l-attivitajiet imwettqa, il-professjonijiet jew l-impjiegi mmirati;
  • qafas tal-ħiliet li jidentifika l-ħiliet u l-għarfien, inklużi dawk trasversali, li jirriżultaw minnu;
  • sistema ta’ referenza ta’ evalwazzjoni li tiddefinixxi l-kriterji u l-metodi għall-evalwazzjoni tal-għarfien miksub (din is-sistema ta’ referenza għalhekk tinkludi d-deskrizzjoni tat-testijiet ta’ evalwazzjoni).

 

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →