Xi tinvolvi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea?

Presidenza b'rotazzjoni

Kull Stat Membru jbiddel il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għal sitt xhur. Minn Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju 2022, Franza se tippresjedi l-Kunsill tal-UE. Il-Presidenza tal-Bord torganizza laqgħat, taħdem kompromessi, toħroġ konklużjonijiet u tiżgura l-konsistenza u l-kontinwità tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Huwa jiżgura kooperazzjoni tajba bejn l-Istati Membri kollha u jiżgura r-relazzjonijiet tal-Kunsill mal-istituzzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari l-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew.

X'inhu l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea?

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, magħruf ukoll bħala l-“Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea” jew “Kunsill”, jiġbor flimkien il-ministri tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea skont il-qasam ta’ attività. Hija, mal-Parlament Ewropew, il-koleġiżlatur tal-Unjoni Ewropea.

B'mod konkret, il-ministri se jippresiedu għaxar oqsma ta' attività jew formazzjonijiet tal-Kunsill tal-UE: affarijiet ġenerali; affarijiet ekonomiċi u finanzjarji; il-ġustizzja u l-affarijiet interni; l-impjiegi, il-politika soċjali, is-saħħa u l-konsumaturi; il-kompetittività (suq intern, industrija, riċerka u spazju); trasport, telekomunikazzjoni u enerġija; l-agrikoltura u s-sajd; l-ambjent; edukazzjoni, żgħażagħ, kultura

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

AQRA  Aħdem b'mod indipendenti