Int waqqaft intervisti ta 'stima annwali, b'mod partikolari biex tieħu kont tax-xogħol imwettaq mill-impjegati tiegħek, tistabbilixxi għanijiet ġodda, u tifhem aħjar l-aspettattivi u d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom l-impjegati tiegħek. Dan jista 'jkun ukoll opportunità biex terġa' titfassalhom jew nifirħilhom, skont il-każ.

Biex tikseb riżultat aħjar, iddissassoċja l-intervista annwali mill-kwistjoni taż-żieda fis-salarju annwali, anke jekk mhix faċli.

Għaliex ma torganizzax intervisti individwali bħala l-ewwel pass, imbagħad tindirizza l-kwistjoni taż-żidiet fis-salarji fi ftit ġimgħat? Id-djalogu se jkun aktar kostruttiv u l-impjegati tiegħek mhux se jfittxu li jiġġustifikaw lilhom infushom dwar il-kritika li ssirilhom ...