Il-“vittma” hija valur fundatur tal-kultura tal-Punent. Fl-istess ħin, il-vittma hija parti mill-ħajja tagħna ta’ kuljum permezz tal-midja u d-diskussjonijiet tagħna meta l-aħbarijiet traġiċi jisfidaw u jħarbtu ċ-ċertezzi tagħna. Madankollu, l-approċċ xjentifiku tiegħu huwa relattivament reċenti. Dan il-kors onlajn jistieden lill-parteċipanti biex ipoġġu l-kunċett ta’ “vittma” f’perspettiva permezz ta’ diversi kontribuzzjonijiet teoretiċi u xjentifiċi. Dan il-kors jipproponi, l-ewwel nett, li jiġu analizzati skont approċċ soċjo-storiku l-kontorni tal-kunċett ta’ vittma li jiddefinixxu l-perċezzjoni li għandna minnu llum. It-tieni nett, dan il-kors jitratta d-diversi forom ta’ vittimizzazzjoni minn perspettiva kriminoloġika u psiko-mediko-legali, il-kwistjoni tat-trawma psikoloġika u l-mezzi istituzzjonali u terapewtiċi biex jiġu jgħinu lill-vittmi.

Joffri analiżi dettaljata tal-kunċetti u l-kunċetti ewlenin tal-vittmoloġija. Hija wkoll l-okkażjoni biex nifhmu l-mekkaniżmi ta' għajnuna lill-vittmi li huma stabbiliti fil-pajjiżi li jitkellmu bil-Franċiż (Belġjani, Franċiżi, Żvizzeri u Kanadiżi).