Il-fenomenu ta '"uberizzazzjoni" jaffettwa bosta setturi ekonomiċi. Dik tal-edukazzjoni tas-sewqan mhix eċċezzjoni. Għandu jingħad li l-leġiżlatur ħeġġiġha, f'isem l-għan li tiġi demokratizzata l-liċenzja tas-sewqan. Għall-liġi nru 2015-990 tas-6 ta ’Awwissu, 2015 għat-tkabbir, l-attività u l-ugwaljanza ta’ l-opportunitajiet ekonomiċi (arti. 28 sa 30), magħrufa bħala “liġi Macron”, din id-demokratizzazzjoni kellha tgħaddi permezz ta ’liberalizzazzjoni istruzzjoni tas-sewqan. Għal dan il-għan, bosta miżuri li jinsabu f'din il-liġi fittxew li jimmodernizzaw ir-relazzjonijiet bejn l-istudenti u l-iskejjel tas-sewqan, b'mod partikolari billi offrew lil dawn ta 'l-aħħar il-possibbiltà li jikkonkludu kuntratti f'forma dematerjalizzata, bla ħsara għat-tlestija minn qabel ta' evalwazzjoni tal-istudent minn għalliem fil-bini jew f'vettura tal-istabbiliment. Fuq il-bażi ta ’din il-leġiżlazzjoni, deher pjattaformi dematerjalizzati li joffru kandidati b’xejn għal liċenzja tas-sewqan konnessjoni ma’ għalliema indipendenti (ġeneralment jeżerċitaw l-attività tagħhom taħt ir-reġim ta ’mikro-intraprendituri) ta’ kondotta li suppost hija volontarja, iżda fil - fatt tikri vettura għat - tagħlim lill - istudent, il - pjattaforma tiġi mħallsa minn kummissjoni miġbura fuq il -