Is-sajf tal-2022 uriena x’għandna l-bidla fil-klima lesta jekk inkomplu għaddejjin. Minkejja twissijiet mix-xjenzati għal ħafna snin, ftit li xejn sar progress s'issa.

Wasal iż-żmien li tiġi implimentata t-tranżizzjoni ekoloġika fuq skala kbira, mhux biss biex tipproteġi l-pjaneta, iżda wkoll biex tiġi żgurata s-sopravivenza tal-umanità.

Tista' taġixxi bħala ċittadin u tagħmel il-parti tiegħek, imma tista' tkun ukoll aġent tal-bidla fi ħdan il-kumpanija tiegħek. Dan il-kors jiggwidak biex tistabbilixxi pjan ta’ azzjoni konkret għall-kumpanija tiegħek biex tidħol fit-tranżizzjoni ekoloġika.

Se titgħallem kif tidentifika l-kwistjonijiet ekoloġiċi globali li jaffettwaw in-negozji, biex twettaq valutazzjoni tal-karbonju tan-negozju tiegħek u biex tistabbilixxi pjan biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Tiskopri wkoll l-isfidi u l-opportunitajiet tat-tranżizzjoni ekoloġika għall-professjoni tiegħek u għall-kumpanija kollha kemm hi.

Wasal iż-żmien li naġixxu issa. Ingħaqad miegħi biex insir aġent tal-bidla u niggwida n-negozju tiegħek lejn futur sostenibbli.

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali→