Kwalunkwe aġent territorjali x'aktarx li xi darba jkun espost għal riskju ta' korruzzjoni. Hu x’inhuma l-missjonijiet tiegħu, jista’ jsib ruħu f’diffikultà quddiem stedina li ssirlu jew għax jipparteċipa f’deċiżjoni li tinvolvi lil wieħed mill-qraba tiegħu jew għax irid jagħti parir lil uffiċjal elett dwar deċiżjoni sensittiva.

L-awtoritajiet lokali jeżerċitaw poteri multipli u huma f'kuntatt ma' diversi udjenzi: kumpaniji, assoċjazzjonijiet, utenti, komunitajiet oħra, amministrazzjonijiet, eċċ. Jassumu sehem sinifikanti tal-akkwist pubbliku fi Franza. Huma jmexxu politiki li għandhom konsegwenzi diretti fuq il-ħajja tar-residenti u fuq in-nisġa ekonomika lokali.

Għal dawn ir-raġunijiet differenti, huma wkoll esposti għal riskji ta’ ksur ta’ probità.

Prodott mis-CNFPT u l-Aġenzija Franċiża Kontra l-Korruzzjoni, dan il-kors onlajn jittratta l-ksur kollu ta’ probità: korruzzjoni, favoritiżmu, abbuż ta’ fondi pubbliċi, abbuż, teħid illegali ta’ interessi jew bejgħ ta’ influwenza. Hija tagħti dettalji dwar is-sitwazzjonijiet li jagħtu lok għal dawn ir-riskji fil-ġestjoni pubblika lokali. Jippreżenta l-miżuri li l-awtoritajiet lokali jistgħu jieħdu biex jantiċipaw u jipprevjenu dawn ir-riskji. Tinkludi wkoll moduli ta' għarfien għall-aġenti territorjali. Jagħtihom iċ-ċwievet biex jirreaġixxu b’mod xieraq jekk jiġu avviċinati jew xhieda. Hija bbażata fuq każijiet konkreti.

Aċċessibbli mingħajr prerekwiżiti tekniċi speċifiċi, dan il-kors jibbenefika wkoll mill-għarfien ta’ bosta partijiet interessati istituzzjonali (Aġenzija Franċiża Kontra l-Korruzzjoni, Awtorità Għolja għat-Trasparenza tal-Ħajja Pubblika, Difensur tad-Drittijiet, Uffiċċju tal-Prosekutur Finanzjarju Nazzjonali, Kummissjoni Ewropea, eċċ.), territorjali. uffiċjali u riċerkaturi. Jappella wkoll għall-esperjenza ta’ xhieda kbar.

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →