L-ANSSI se taħdem, flimkien mal-Ministeru għall-Ewropa u l-Affarijiet Barranin, biex issaħħaħ il-koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea f’każ ta’ kriżi ċibernetika kbira.

Attakk ċibernetiku kbir jista' jkollu effett dejjiemi fuq is-soċjetajiet tagħna u l-ekonomiji tagħna fuq skala Ewropea: l-UE għalhekk trid tkun kapaċi tipprepara biex tindirizza avveniment bħal dan. In-netwerk Ewropew tal-awtoritajiet inkarigati mill-immaniġġjar tal-kriżi ċibernetika (CyCLONe) għalhekk se jiltaqa’ fl-aħħar ta’ Jannar, bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea u tal-ENISA, biex jiddiskuti l-isfidi maħluqa minn kriżi fuq skala kbira u kif jiġu żviluppati u ittejjeb il-kooperazzjoni u l-mekkaniżmi ta' assistenza reċiproka fi ħdan l-UE. Din il-laqgħa se tkun ukoll opportunità biex jiġi esplorat ir-rwol li jista’ jkollhom atturi fdati tas-settur privat, inklużi l-fornituri tas-servizzi taċ-ċibersigurtà, fl-appoġġ tal-kapaċitajiet tal-gvern f’każ ta’ attakk ċibernetiku kbir.
Il-laqgħa tan-netwerk CyCLONe se tkun parti minn sekwenza ta’ eżerċizzju li se tinvolvi lill-awtoritajiet politiċi Ewropej fi Brussell u li se timmira li tittestja l-artikolazzjoni tal-aspetti interni u esterni tal-ġestjoni tal-kriżi ċibernetika fi ħdan l-UE.

L-ANSSI se taħdem, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

AQRA  Standards tal-kwalità tas-servizz tal-klijent