Int sofrejt telf matul il-perjodu ta 'qgħad parzjali minħabba l-kriżi tas-saħħa. Int tħallas biss sa 70% tas-salarju tiegħek anke jekk, fuq talba ta 'min iħaddmek, fil-fatt ħdimt, fil-kumpanija jew fit-telework, u / jew ġejt imġiegħel tieħu ġranet ta' vaganza. leave jew RTT lil hinn mill-kwota awtorizzata. Madankollu, suppost irċevejt 100% tar-remunerazzjoni tiegħek.

Aħna nagħtuk parir biex titlob lil min iħaddmek biex jirregolarizza l-ħlas ta 'dan il-ħin tax-xogħol attwali (u possibilment leave jew RTT meħud flimkien mal-kwota awtorizzata) billi tispjegalu li kien ittrattat, ħażin, taħt l-iskema tal-qgħad. parzjali u tipprovdi evidenza.

Irrapporta internament ... jew direttament esternament

Qiegħed idur widnejn torox? Ikkuntattja lill-kumitat soċjali u ekonomiku (CSE) tal-kumpanija tiegħek jew rappreżentant tal-persunal. Jekk m'hemm l-ebda rappreżentant tal-persunal, għid lil min iħaddem li jkollok tikkuntattja lill-ispettorat tax-xogħol jew lid-Direttorat Reġjonali għall-Intrapriżi, Kompetizzjoni, Konsum, Xogħol u ...