Nuqqas ta 'implimentazzjoni tal-BDES: riskji għall-kumpanija

Il-fatt li kumpanija ma twaqqafx il-BDES tesponiha għal azzjoni kriminali għar-reat ta ’ostruzzjoni (sa 7500 euro multa).

Din l-azzjoni tista 'tinbeda mir-rappreżentanti tal-persunal tal-kumpanija (japplikaw direttament lill-qorti kriminali biex jirrikonoxxu l-ostaklu għall-funzjonament xieraq tagħhom) jew wara t-trasmissjoni ta' rapport mill-ispettorat tax-xogħol.
Ir-rappreżentanti tal-persunal jistgħu japplikaw ukoll lill-imħallef sommarju urġenti biex jordnaw konformità.

Imma dak mhux kollox! Il-Qorti tal-Kassazzjoni diġà enfasizzat konsegwenzi importanti oħra:

In-nuqqas ta 'BDES jista' wkoll ipoġġik f'konflitt ma 'l-obbligi tiegħek relatati ma' l-indiċi ta 'ugwaljanza professjonali billi r-riżultati u l-metodu tal-kalkolu għandhom jiġu kkomunikati lill-uffiċjali eletti permezz tal-BDES.

U taħsibx li int sigur jekk waqqaft BDES: biex taħrab is-sanzjonijiet għandek bżonn BDES komplut u aġġornat ...

Nuqqas ta 'stabbiliment tal-BDES: kawża ta' tkeċċija tal-maniġer tal-HR

Fil-każ in kwistjoni impjegat responsabbli għar-riżorsi umani