Sa tmiem dan il-kors, inti tkun kapaċi:

  • jargumentaw l-interess tal-iżvilupp tal-promozzjoni tas-saħħa fi klabb sportiv
  • iddeskrivi l-karatteristiċi ewlenin tal-mudell soċjo-ekoloġiku u l-approċċ tal-klabbs sportivi li jippromwovu s-saħħa (PROSCeSS)
  • jibbażaw l-azzjoni/proġett tagħhom għall-promozzjoni tas-saħħa fuq approċċ PROSCeSS
  • jidentifikaw sħubijiet biex iwaqqfu l-proġett tagħhom għall-promozzjoni tas-saħħa

deskrizzjoni

Il-klabb sportiv huwa post ta’ ħajja li jilqa’ għadd kbir ta’ parteċipanti, ta’ kull età. Għalhekk, għandha l-potenzjal li ttejjeb is-saħħa u l-benessri tal-membri tagħha. Dan il-MOOC jagħtik l-elementi ewlenin biex twaqqaf proġett ta’ promozzjoni tas-saħħa fi ħdan il-klabb sportiv.

L-approċċ pedagoġiku huwa bbażat fuq eżerċizzji u sitwazzjonijiet prattiċi, biex jiġu applikati l-elementi teoretiċi. Huma supplimentati minn testimonjanzi minn klabbs sportivi, studji ta 'każijiet u għodod, kif ukoll skambji bejn il-parteċipanti.