L-għan ta' dan il-kors huwa li jippreżenta s-settur assoċjat mal-professjonijiet ħajjin fl-aspetti differenti tiegħu u l-ħwienet professjonali possibbli.

Għandu l-għan li jifhem aħjar id-dixxiplini ppreżentati u s-snajja’ bl-ambizzjoni li tgħin lill-istudenti tal-iskola sekondarja jsibu triqthom permezz ta’ sett ta’ MOOCs, li minnhom jagħmel parti dan il-kors, li jissejjaħ ProjetSUP.

Il-kontenut ippreżentat f'dan il-kors huwa prodott minn timijiet ta' tagħlim minn edukazzjoni ogħla fi sħubija ma' Onisep. Allura tista 'tkun ċert li l-kontenut huwa affidabbli, maħluq minn esperti fil-qasam.

Jekk tħobb il-bijoloġija, il-pjanti, l-annimali, u int interessat f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-agronomija, l-ikel, is-saħħa tal-pjanti u tal-annimali, il-futur tal-agrikoltura ... Allura dan il-MOOC huwa għalik! Għax se tiftaħlek il-bibien għad-diversità tal-professjonijiet fil-produzzjoni agrikola, l-ikel agrikolu, is-saħħa tal-annimali u s-servizzi tal-produzzjoni agrikola.