L-osservazzjoni ilha tinqasam għal diversi snin: hemm nuqqas krudili ta’ professjonisti fid-dinja tas-sigurtà diġitali, u madankollu ċ-ċibersigurtà hija settur tal-futur!

Bħala l-awtorità nazzjonali tas-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni, l-ANSSI, permezz taċ-Ċentru tagħha għat-Taħriġ fis-Sigurtà tas-Sistema tal-Informazzjoni (CFSSI), waqqfet sistemi biex jistimulaw, jinkoraġġixxu u jirrikonoxxu inizjattivi biex jiżviluppaw taħriġ dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni.

It-tikketti tal-ANSSI – u b’mod aktar wiesa’ l-offerta kollha ta’ taħriġ tal-aġenzija – għandhom l-għan li jiggwidaw lill-kumpaniji fil-politika ta’ reklutaġġ tagħhom, li jappoġġaw lill-fornituri tat-taħriġ u li jinkoraġġixxu studenti jew impjegati li qed jagħmlu taħriġ mill-ġdid.

B'mod aktar speċifiku, fl-2017 l-ANSSI nediet l-inizjattiva SecNumdu, li tiċċertifika korsijiet ta’ edukazzjoni ogħla li jispeċjalizzaw fiċ-ċibersigurtà meta jissodisfaw charter u kriterji definiti b’kollaborazzjoni ma’ atturi u professjonisti fil-qasam. Bħalissa, hemm 47 kors ta' taħriġ inizjali ċċertifikati, mifruxa fuq it-territorju kollu. It-tikketta SecNumedu-FC jiffoka, sadanittant, fuq edukazzjoni kontinwa qasira. Diġà għamilha possibbli li jiġu ttikkettjati 30 kors ta' taħriġ.

Le

Kompli aqra l-artiklu fuq is-sit oriġinali →

AQRA  PROĊESS: Promozzjoni tas-Saħħa fil-Każini Sportivi