ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု - ၆ နှစ်တစ်ကြိမ်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့် "စာရင်းပြုစုခြင်း" ပြုပြင်ခြင်း

၂ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ အခြေခံအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများကို (၎င်းတို့သည် CDI၊ CDD၊ အချိန်ပြည့်သို့မဟုတ်အချိန်ပိုင်းပါ ၀ င်မှုရှိပါသလား) ကိုကျွမ်းကျင်သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လက်ခံရရှိရမည်။ ဤအကြိမ်ရေကိုနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ရက်စွဲမှယနေ့အထိအကဲဖြတ်သည်။

ဤနှစ်စဉ်အင်တာဗျူးသည် ဝန်ထမ်းနှင့် သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းသည် သူ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလားအလာများ (ရာထူး အပြောင်းအလဲ၊ ရာထူးတိုးခြင်း စသည်) တွင် သူ့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပြီး သူ၏ လေ့ကျင့်ရေး လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အချို့ပျက်ကွက်မှုများပြီးနောက် ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည်စတင်သည့် ဝန်ထမ်းများအား ကျွမ်းကျင်သော အင်တာဗျူးတစ်ခုလည်း ပေးသည်- မီးဖွားခွင့်၊ မိဘပညာပေးခွင့် (အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း)၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခွင့်၊ မွေးစားခွင့်၊ ဥပုသ်ခွင့်၊ လုံခြုံသောဆန္ဒအလျောက် ရွေ့လျားနိုင်မှုကာလ၊ ကာလရှည်ဖျားနာမှုရပ်ရန် သို့မဟုတ် အဆုံးတွင် ပြည်ထောင်စု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊

(၆) နှစ်ကြာနေထိုင်ပြီးနောက်တွင်ဤတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည် ၀ န်ထမ်း၏လုပ်ငန်းခွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအကျဉ်းချုပ်ကိုပြုလုပ်နိုင်စေသည်။

ကုမ္ပဏီသဘောတူညီချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ပါက ဌာနခွဲသဘောတူညီချက်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၏ ခြားနားသောကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုအပြင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှု၏အခြားနည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။

Professional ကအင်တာဗျူး: ရွှေ့ဆိုင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်

မတိုင်မီကသူတို့ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်သောဝန်ထမ်းများအတွက် ...