နုတ်ထွက်ခြင်းကိုမယူဆရပါ။

အလုပ်ရှင်မှအလုပ်ခန့်စာချုပ်ကိုရပ်စဲလိုသည့်ဆန္ဒကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြမှသာနုတ်ထွက်သည်တရားဝင်သည်။

၀ န်ထမ်းနုတ်ထွက်မှုသည်ရိုးရှင်းသောနှုတ်ဖြင့်ကြေငြာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

သင်၏စုပေါင်းသဘောတူညီချက်သည်နုတ်ထွက်မှုသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြနိုင်သည်။

၀ န်ထမ်း၏အပြုအမူမှသူကသူနုတ်ထွက်လိုကြောင်းကောက်ချက်ချ။ မရပါ။ ၀ န်ထမ်းကိုအလုပ်မှနှုတ်ထွက်ရန်စဉ်းစားရန်အတွက်သူသည်ကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဆန္ဒရှိကြောင်းပြသရပါလိမ့်မည်။

သင့်တွင် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး မှသတင်းမရှိလျှင်၊ ဤမတရားမှုမရှိခြင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားလိုလားသည့်နုတ်ထွက်စာကိုသက်သေအဖြစ်ပြ။ မရပါ။

non, ထိုမတရားမှုမရှိခြင်းနှင့်ဝန်ထမ်း၏တိတ်ဆိတ်သူကသူနုတ်ထွက်ကြောင်းစဉ်းစားရန်သင့်အားခွင့်မပြုပါ။

မင်းလုပ်ရမယ်။ ပထမ ဦး စွာ၊ သင်သည်ထိုသူအားသူ၏မရှိခြင်းကိုမှန်ကန်ကြောင်းပြရန်သို့မဟုတ်သူ၏အလုပ်ဌာနသို့ပြန်သွားရန်သင်ထားရှိပြီးသူကမတုံ့ပြန်ပါကသူအားအရေးယူပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။

တုန့်ပြန်မှုမရှိသောအခါသင်သည်တရားမျှတမှုမရှိသောပျက်ကွက်မှု၏အကျိုးဆက်များကိုရေးဆွဲပြီးဤအတိုင်းအတာကိုလိုအပ်သည်ဟုယူဆပါက ၀ န်ထမ်းအားအလုပ်ဖြုတ်ရမည်။

သင်ချိုးချင်တယ်ဆိုရင် ...