ဤပုံနှိပ်စက်ကို 21/01/2024 တွင် နောက်ဆုံးမွမ်းမံခဲ့သည်။

ဤဝဘ်ဆိုဒ်၏ပိုင်ရှင်မှာ-

comme-un-pro.fr
.
ပြင်သစ်
အီးမေးလ် 
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်:။

comme-un-pro.fr ၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်(များ)-

Tranquillus -tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. ဗိုလ်ချုပ်

ကျွန်ုပ်တို့သည် စားသုံးသူခုံသမာဓိဘုတ်အဖွဲ့ရှေ့တွင် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ရန် ဆန္ဒမရှိသလို၊

2. ဂျာမန်ဥပဒေအရ အောက်ပါအချက်အလက်များသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။