လေ့ကျင့်ရေးကိရိယာအဖြစ် အကဲဖြတ်ခြင်း။

အကဲဖြတ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသော စာမေးပွဲ သို့မဟုတ် စာရွက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်းထက် များစွာပိုပါသည်။ ၎င်းသည် သင်ယူမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် အစွမ်းထက်သော လေ့ကျင့်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကဏ္ဍတွင်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင့်ဆက်ဆံရေးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်း၊ အကဲဖြတ်သူ၏ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ချမှတ်ရန်နှင့် summative နှင့် formative အကဲဖြတ်ခြင်းအကြား ပိုင်းခြားရန် သင်ယူပါမည်။ သင်ယူမှုအတွက် လီဗာအဖြစ် ဖော်မတ်အကဲဖြတ်မှုကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို သင်လည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။

အကဲဖြတ်ခြင်းသည် သင်ကြားရေးနှင့် သင်ယူခြင်း၏ မရှိမဖြစ် ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်ကြားမှု၏ထိရောက်မှုကို တိုင်းတာခြင်း၊ သင်ယူသူတိုးတက်မှုကို ခြေရာခံကာ အပိုအာရုံစိုက်မှုလိုအပ်သည့် နယ်ပယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးသည်။ သို့သော်လည်း အကဲဖြတ်ခြင်းသည် သင်တန်းဆရာများနှင့် ဆရာများစွာအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဖွဲ့စည်းမှု အကဲဖြတ်ခြင်း၏ ကွဲပြားခြားနားသော အခန်းကဏ္ဍများကို နားလည်ရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းဆရာ-အကဲဖြတ်သူ၏ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ချမှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ယူမှုနှင့်အတူသဟဇာတ.

စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း။

စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ ပါးစပ်ကာကွယ်ရေး၊ ရေးထားသောဖိုင် သို့မဟုတ် အခြားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုခုတွင် ပုံစံများစွာရှိနိုင်သည်။ ဤကဏ္ဍတွင်၊ သင့်အကဲဖြတ်ချက်ကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်၊ ရမှတ်တစ်ခုပေးကာ သက်ဆိုင်ရာနှင့် အရေးယူနိုင်သော အကဲဖြတ်ချက်ကို ပုံဖော်နိုင်သည်ကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သင်ယူမှုကြား ဆက်စပ်မှုကိုလည်း နားလည်နိုင်ပြီး စာမေးပွဲအတွက် အကဲဖြတ်မှု စံနှုန်းများကို အဆိုပြုရန် ပြင်ဆင်ပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အကဲဖြတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်များ၊ အကဲဖြတ်မှုစံနှုန်းများနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန် လိုအပ်သော ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ဤသင်တန်းသည် ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ ပါးစပ်ကာကွယ်ရေး၊ ရေးထားသောဖိုင် သို့မဟုတ် အခြားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိထိရောက်ရောက် အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သော ကိရိယာများနှင့် အသိပညာများကို ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

သင်ယူမှုအကဲဖြတ်မှုပုံစံ

ဤသင်တန်းသည် သင့်ပညာရေးရည်မှန်းချက်များကို သတ်မှတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ ကွဲပြားသောအကဲဖြတ်မှုအဆင့်များ (အသိပညာ၊ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ) နှင့် အဆိုပါရည်မှန်းချက်များ၏အောင်မြင်မှုကို ထိရောက်စွာတိုင်းတာသည့် ဒီဇိုင်းအကဲဖြတ်မှုများကို နားလည်ရန် ကူညီပေးပါမည်။ သင်ကြားမှု အဆင့် ၄ ဆင့်စလုံးအတွက် အကဲဖြတ်မှုများကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် သင်၏သင်ကြားမှု၏ထိရောက်မှုကို တိုင်းတာရန်နှင့် ထပ်လောင်းအာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည့် နယ်ပယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။

သင်ယူမှုအကဲဖြတ်ခြင်းကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည် သင်တန်းဆရာ သို့မဟုတ် ဆရာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကြားသူ၏ တိုးတက်မှုကို လိုက်နာရန်၊ သင်ကြားမှု၏ ထိရောက်မှုကို တိုင်းတာရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသင်တန်းသည် သင့်အား ပညာရေးပန်းတိုင်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ထိရောက်သောအကဲဖြတ်ချက်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် ကိရိယာများနှင့် အသိပညာများကို ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်၊ ဤသင်တန်းသည် သင့်အား လေ့ကျင့်ရေးကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နက်ရှိုင်းစွာနားလည်မှုကို ပေးလိမ့်မည်။ သင်သည် အကဲဖြတ်မှုဗျူဟာအသစ်များကို ရှာဖွေနေသည့် အတွေ့အကြုံရှိ သင်တန်းဆရာဖြစ်ပါစေ၊ သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်ခြင်း၏အခြေခံများကို နားလည်ရန်ရှာဖွေနေသော သင်တန်းဆရာအသစ်ဖြစ်စေ ဤသင်တန်းသည် သင်ယူမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ထိရောက်သောအကဲဖြတ်ချက်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် သင်လိုအပ်သည့် ကိရိယာများနှင့် အသိပညာများကို ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။