ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်းတူညီမျှမှုညွှန်းကိန်း - နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ်ပေါက်လာသည့်တိုးချဲ့သည့်တာဝန်တစ်ခု

သင့်ကုမ္ပဏီတွင် ၀ န်ထမ်းအနည်းဆုံး ၅၀ ရှိပါကအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြားလစာကွာဟမှုကိုညွှန်ကိန်းများနှင့်တိုင်းတာရန်လိုအပ်သည်။
အသစ်မဟုတ်သောတာ ၀ န်ယူမှု - သင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလုပ်ခဲ့ပြီးကတည်းက - သို့သော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြန်လာသည်။

သင်၏လုပ်သားအင်အားပေါ် မူတည်၍ ညွှန်းကိန်း ၄-၅ ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ညွှန်ကိန်းများကိုတွက်ချက်ရန်နည်းလမ်းများကိုနောက်ဆက်တွဲများအနေဖြင့်သတ်မှတ်သည်။

 

သင်၏ကုမ္ပဏီအညွှန်းကိန်းများများလုပ်ဆောင်လေလေရရှိသည့်ရမှတ်များလေ၊ အများဆုံးအရေအတွက်သည် ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ ရရှိသောရလဒ်အဆင့်သည် ၇၅ မှတ်ထက်နည်းလျှင်မှန်ကန်သောအစီအမံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါစို့။ ၃ နှစ်

တွက်ချက်မှုပြီးသွားပြီဆိုရင်၊

ရလဒ်တစ်ခု (“ အညွှန်း”) ကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြပါသို့မဟုတ်၎င်းမှပျက်ကွက်ပါကသင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၏အာရုံစိုက်မှုကိုပြသပါ။ ၎င်းကိုအလုပ်သမားစစ်ဆေးရေးဌာနနှင့်သင်၏လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးကော်မတီသို့ဆက်သွယ်ပါ။

အကယ်၍ သင်သည်လူ ၂၅၀ ကျော်ကိုအလုပ်ခန့်ထားပါကသင်၏ရလဒ်သည်လည်းဖြစ်လိမ့်မည်