Paid leave - ရက်စွဲသတ်မှတ်ထားသောသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောရက်များ၊

ပထမအကြိမ်ချုပ်နှောင်ထားချိန်မှ စ၍ သင်သည်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားအလုပ်သမားခများ (သို့) သင်၏စုပေါင်းသဘောတူညီချက်များ (ကုမ္ပဏီသဘောတူညီချက်) မှပြthe္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီလိုက်နာရန်မလိုပဲသင့်အား ၀ န်ထမ်းများအားလစာခွင့် (CP) ယူရန်နှင့်အတည်ပြုပြီးသော CP ရက်စွဲများကိုပြုပြင်ရန်သင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ စုပေါင်း) ။

သို့သော် သတိထားပါ၊ ဤဖြစ်နိုင်ခြေသည် ဘောင်ခတ်ထားသည်။ 25 ခုနှစ် မတ်လ 2020 ရက်နေ့ အမိန့်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် လစာ ခွင့်ရက် ကန့်သတ်ချက်အတွင်း သင့်အား ခွင့်ပြုသည့် စုပေါင်းသဘောတူညီချက်ကို လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တစ်ရက်ထက် မနည်းသော အကြောင်းကြားစာ ကာလကို လေးစားလိုက်နာခြင်း ဖြစ်သည်။ :

သူတို့ရရှိထားသည့်ကာလကိုဖွင့်လှစ်မတိုင်မီအပါအ ၀ င်ရရှိသောခွင့်ရက်များယူခြင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ရန်၊ သို့မဟုတ်လစာယူခွင့်အတွက်ရက်စွဲများကိုတစ်ဖက်သတ်ပြင်ဆင်ရန်။

စုပေါင်းသဘောတူညီချက်သည်သင့်အားလည်းခွင့်ပြုနိုင်သည်

ဝန်ထမ်း၏သဘောတူညီချက်ရယူရန်မလိုအပ်ဘဲ ခွင့်ခွဲဝေရန်၊ သင့်ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ဆောင်နေသော လူထုစည်းလုံးညီညွတ်မှုစာချုပ်ဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော ပူးတွဲဝန်ထမ်းများနှင့် ပါတနာများအား တစ်ပြိုင်နက် ခွင့်ရက်များပေးရန် မလိုအပ်ဘဲ ခွင့်ရက်များကို သတ်မှတ်ရန်။

မူလကကာလ ...