အလုပ်ခွင်၌အားကစားမြှင့်တင်ရေး - ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာတွင်သည်းခံမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်

ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိအားကစားလေ့ကျင့်မှုအားအားပေးရန်အတွက်၊ အစိုးရအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ပေးထားသောအားကစားလှုပ်ရှားမှုများအားအကျိုးအမြတ်တစ်ခုအဖြစ်မယူမှတ်စေချင်ပါ။

2019 ဒီဇင်ဘာလတွင်လူမှုဖူလုံရေးဌာနမှစာတစ်စောင်သည်အားကစားပစ္စည်းများကိုလက်လှမ်းမီခြင်းအားဖြင့်ရရှိသောအားသာချက်အားဖြင့်လူမှုအလှူငွေများကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလျှော့ပေါ့ပေးခဲ့သည်။

ဤအုပ်ချုပ်မှုသည်းခံမှုမတိုင်မီတွင်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးကော်မတီမှသို့မဟုတ်အလုပ်ရှင်မှအားကစားလှုပ်ရှားမှုများသည် CSE မရှိခြင်းသည်အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်ထည့် ၀ င်မှုများမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။

ယနေ့ဤသည်းခံမှုအားကျင့်သုံးရာတွင်သင်၏ကုမ္ပဏီတွင် CSE ရှိသည့်တိုင် ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကိုသင်ရရှိနိုင်သည့်အခါလူမှုရေးကင်းလွတ်ခွင့်မှသင်အကျိုးခံစားနိုင်သည် -

ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်သောအားကစားရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီမှစီမံခန့်ခွဲထားသောနေရာတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်ငှားရမ်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည့်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများအားဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ဤနေရာများရှိအားကစားသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများအတန်းများ။

တစ် ဦး ချင်းစာရင်းပေးသွင်းခအတွက်သင်ငွေကြေးထည့်ဝင်လျှင်သို့မဟုတ်ပါကဤကင်းလွတ်ခွင့်သည်သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။