ဝန်ထမ်းသည် PTP မူဘောင်အတွင်းမှ အလုပ်ရှင်အား ခွင့်ပန်ကြားချက် ပေးပို့သည်။ လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်မစတင်မီ နောက်ဆုံးရက်ပေါင်း 120 တွင် အနည်းဆုံး ခြောက်လကြာ အလုပ်၏ ဆက်တိုက်ပြတ်တောက်မှုများ ပါဝင်နေပါသည်။ မဟုတ်ပါက၊ ဤတောင်းဆိုချက်ကို သင်တန်းမစတင်မီ ရက် 60 ထက် နောက်မကျစေဘဲ ပေးပို့ရပါမည်။

တောင်းဆိုထားသည့် ခွင့်ရက်၏အကျိုးခံစားခွင့်ကို အလုပ်ရှင်က ငြင်းဆန်၍မရပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဝန်ထမ်းက မလိုက်နာပါက သာ သို့သော်လည်း ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုအတွက် ထိခိုက်စေသည့်အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သို့မဟုတ် ဤခွင့်ရက်အောက်တွင် တစ်ပြိုင်နက် ပျက်ကွက်သည့် ဝန်ထမ်းများ၏အချိုးအစားသည် စက်ရုံအလုပ်ရုံစုစုပေါင်း၏ 2% ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ခွင့်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းကို ချမှတ်နိုင်သည်။

ဤအခြေအနေတွင်၊ အလုပ်အကူးအပြောင်းကာလသို့ ပေါင်းစည်းထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူးအပြောင်းကာလ၏ ခွင့်ကာလသည် နှစ်စဉ် ခွင့်ရက်ကြာချိန်မှ လျှော့၍မရနိုင်ပါ။ ကုမ္ပဏီအတွင်း ဝန်ထမ်း၏သက်တန်းကို တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

ဝန်ထမ်းသည် သူ၏သင်တန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် တက်ရောက်ရမည့်တာဝန်ရှိသည်။ သူ့အလုပ်ရှင်ကို တက်ရောက်ကြောင်း အထောက်အထား ပေးတယ်။ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး

မူရင်း site ပေါ်တွင်ဆောင်းပါးကိုဆက်ဖတ်ပါ→

ဖတ်ရန်  အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်များ