यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा, तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ:

  • आफ्नो कानूनी संस्कृति विकास गर्नुहोस्;
  • वकिलहरूको लागि विशिष्ट तर्कको विधि बुझ्नुहोस्।

विवरण

कानूनको अध्ययन कानूनी "सोचको तरिका" को अधिग्रहणमा आधारित छ। पाठ्यक्रम को उद्देश्य विषय को मुख्य शाखाहरु मा गएर तर्क को यस विधि को एक सिंहावलोकन प्रदान गर्न को लागी छ।

यसरी MOOC ले कानूनको एक सुसंगत सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ। यो विशेष गरी लक्षित छ:

  • माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू जो कानूनको अध्ययन सुरु गर्न चाहन्छन्, यी अध्ययनहरूमा वास्तवमा के समावेश छ भन्ने थाहा नभएको।
  • उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूले उनीहरूको विश्वविद्यालय शिक्षाको क्रममा कानून पाठ्यक्रमहरू लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जो आवश्यक रूपमा कानुनी तर्कको विधिमा अभ्यस्त हुँदैनन्।

मूल साइटमा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस् →

मूल साइट the मा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्

रिड  गहन फार्मुला: नयाँ पेशाको लागि पूर्ण-समय व्यावसायिक प्रशिक्षण