विवरण

यस कोर्समा म तपाईंलाई कसरी सम्बद्धको रूपमा इन्स्टाग्राममा पैसा कमाउने भनेर देखाउनेछु।

इन्स्टाग्राम एक उत्कृष्ट नेटवर्क हो तपाईको अनलाईन व्यापार को विकास गर्न को लागी।

यस पाठ्यक्रममा म तपाइँलाई कसरी Instagram मा सदस्यहरू प्राप्त गर्ने, तपाइँका सदस्यहरूबाट इमेलहरू कसरी सङ्कलन गर्ने र अन्तमा यी इमेलहरूबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर देखाउँछु।