• प्रशिक्षु तालिमको विशिष्टता र प्रशिक्षुको स्थिति, यसका फाइदा र बेफाइदाहरू जान्नुहोस्
  • प्रशिक्षुता मार्फत पहुँचयोग्य प्रशिक्षण र पेशाहरू पहिचान गर्नुहोस्
  • बुझ्नुहोस् कि कसरी एक प्रशिक्षुले आफ्नो व्यवसायिक जीवन र उसको विद्यार्थी जीवनलाई संयोजन गर्दछ
  • एक प्रशिक्षु अनुबंध खोज्नुहोस्

विवरण

यस MOOC को उद्देश्य पत्ता लगाउनु हो उच्च शिक्षामा प्रशिक्षु तालिमद्वारा प्रस्तावित सम्भावनाहरूr यो प्रशिक्षण मार्ग विकास गर्ने सबै घटकहरू सरोकार छ।

MOOCs ले धेरै प्रस्ताव गर्दछ अभिमुखीकरणका लागि सम्भावनाहरू र हाई स्कूल र कलेज विद्यार्थीहरूलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्न प्रशिक्षण मार्गहरू जुन उनीहरूलाई धेरै प्रयोग गरिएको छैन, सामाजिक प्रजननलाई तोड्न र सम्भावनाहरूको क्षेत्र खोल्न मद्दत गर्न।

प्रशिक्षु तालिम उच्च शिक्षामा अझै पनि हाई स्कूल र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले तर शिक्षकहरूले पनि बुझेका छैनन्। यद्यपि यो प्रशिक्षण मार्गको विकास हो एक महत्वपूर्ण मुद्दा जसले धेरै अंगहरूलाई चिन्ता गर्दछ।