एक्सेलमा म्याक्रो रेकर्डरहरूमा ट्यूटोरियलसाधारण म्याक्रोको साथ सुरु गर्न, तपाईंले भिजुअल बेसिक जान्न आवश्यक छैन। एक्सेलले तपाइँका कार्यहरू रेकर्ड गर्ने उपकरण समावेश गर्दछ जसले तिनीहरूलाई म्याक्रोमा रूपान्तरण गर्दछ।

First मिनेट भन्दा कममा पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी तपाईंको पहिलो म्याक्रोहरू सिर्जना गर्ने।

यो एक्सेल ट्यूटोरियल २०० 2007 को संस्करणमा उत्पादन गरिएको थियो तर २०० 2003 मा जस्तै २०० works मा पनि काम गर्दछ।