यसको "कम्प्युटर थ्रेट ओभरभ्यू" मा, राष्ट्रिय सूचना प्रणाली सुरक्षा एजेन्सी (ANSSI) ले 2021 मा साइबर ल्यान्डस्केप चिन्हित गर्ने प्रमुख प्रवृत्तिहरूको समीक्षा गर्दछ र छोटो अवधिको विकासका जोखिमहरूलाई हाइलाइट गर्दछ। जबकि डिजिटल प्रयोगहरूको सामान्यीकरण - प्राय: कमजोर नियन्त्रण - कम्पनीहरू र प्रशासनहरूको लागि चुनौती प्रतिनिधित्व गर्न जारी छ, एजेन्सीले दुर्भावनापूर्ण अभिनेताहरूको क्षमतामा निरन्तर सुधार देखाउँछ। यसरी, ANSSI लाई रिपोर्ट गरिएको सूचना प्रणालीहरूमा प्रमाणित घुसपैठहरूको संख्या 37 र 2020 बीच 2021% ले बढ्यो (786 मा 2020 को तुलनामा 1082 मा 2021, अर्थात् प्रति दिन लगभग 3 प्रमाणित घुसपैठहरू)।