प्रयोगशालाको गुणस्तरलाई सही समयमा र उत्तम लागतमा सही, भरपर्दो परिणामहरू प्रदान गर्ने क्षमता मानिन्छ, जसले गर्दा डाक्टरहरूले बिरामीहरूको लागि उपयुक्त उपचार निर्धारण गर्न सक्छन्। यो उद्देश्य हासिल गर्न, गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयन आवश्यक छ। यो निरन्तर सुधार दृष्टिकोणले एउटा संगठनको प्रयोगमा परिणाम दिन्छ जसले प्रयोगशाला प्रयोगकर्ताहरूको सन्तुष्टि र आवश्यकताहरूको अनुपालन प्राप्त गर्न सम्भव बनाउँदछ।

MOOC "चिकित्सा जीवविज्ञान प्रयोगशालामा गुणस्तर व्यवस्थापन" को उद्देश्य:

  • सबै प्रयोगशाला कर्मचारीहरूलाई गुणस्तर व्यवस्थापनका चुनौतीहरूबारे सचेत गराउने,
  • ISO15189 मानकको भित्री कार्यहरू बुझ्नुहोस्,
  • गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली सेटअप गर्नका लागि विधिहरू र उपकरणहरू बुझ्नुहोस्।

यस तालिममा गुणस्तरका आधारहरूबारे छलफल गरिने छ र प्रयोगशालामा लागू हुने सबै प्रक्रियाहरूमा गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावलाई शिक्षण भिडियोको सहायताले परीक्षण गरिनेछ। यी स्रोतहरूका अतिरिक्त, गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने प्रयोगशालाहरूका कलाकारहरूको प्रतिक्रियाले विशेष गरी हाइटी, लाओस र माली जस्ता विकासोन्मुख देशहरूको सन्दर्भमा यस दृष्टिकोणको कार्यान्वयनको ठोस समझ प्राप्त गर्न प्रशंसापत्रको रूपमा काम गर्नेछ।