एक प्रशिक्षण उपकरणको रूपमा मूल्याङ्कन

मूल्याङ्कन एक साधारण परीक्षा वा कागज को सुधार भन्दा धेरै हो। यो एक शक्तिशाली प्रशिक्षण उपकरण हो जुन सिक्न समर्थन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस खण्डमा, तपाईंले मूल्याङ्कनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्ने, मूल्याङ्कनकर्ताको मुद्रा अपनाउने र योगात्मक र प्रारम्भिक मूल्याङ्कन बीचको भिन्नता पत्ता लगाउन सिक्नुहुनेछ। तपाइँले पनि सिक्न को लागी एक लीवर को रूप मा रचनात्मक मूल्याङ्कन कसरी प्रयोग गर्ने पत्ता लगाउनुहुनेछ।

मूल्याङ्कन शिक्षण र सिकाइको एक आवश्यक पक्ष हो। यसले शिक्षणको प्रभावकारिता मापन गर्न, विद्यार्थीको प्रगति ट्र्याक गर्न र थप ध्यान आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। यद्यपि, मूल्याङ्कन धेरै प्रशिक्षक र शिक्षकहरूको लागि चुनौती हुन सक्छ। यो गठन तपाईंलाई मूल्याङ्कनका विभिन्न भूमिकाहरू बुझ्न र प्रशिक्षक-मूल्याङ्कनकर्ता मुद्रा अपनाउन मद्दत गर्नेछ सिकाइ संग संगत.

प्रदर्शन मूल्यांकन

कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनले धेरै रूप लिन सक्छ, चाहे यो लिखित परीक्षा होस्, मौखिक प्रतिरक्षा होस्, लिखित फाइल होस् वा अन्य कुनै परीक्षा होस्। यस खण्डमा, तपाईंले आफ्नो मूल्याङ्कन कसरी सेट अप गर्ने, स्कोर दिने र सान्दर्भिक र कार्ययोग्य मूल्याङ्कन कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्नुहुनेछ। तपाईंले कार्यसम्पादन र सिकाइ बीचको सम्बन्धलाई पनि बुझ्नुहुनेछ, र परीक्षाको लागि मूल्याङ्कन मापदण्ड प्रस्ताव गर्न तयार हुनुहुनेछ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन एउटा जटिल कार्य हो जसको लागि मूल्याङ्कन उद्देश्यहरू, मूल्याङ्कन मापदण्ड र मूल्याङ्कन विधिहरूको स्पष्ट बुझाइ आवश्यक हुन्छ। यो तालिमले तपाईंलाई लिखित परीक्षा, मौखिक प्रतिरक्षा, लिखित फाइल वा अन्य कुनै परीक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक उपकरण र ज्ञान प्रदान गर्नेछ।

सिकाइ मूल्याङ्कनको डिजाइन

यस तालिमले तपाइँलाई तपाइँको शैक्षिक उद्देश्यहरू परिभाषित गर्न र वर्गीकरण गर्न, मूल्याङ्कनका विभिन्न स्तरहरू (ज्ञान, स्वचालितता, सीपहरू) र डिजाइन मूल्याङ्कनहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ जसले यी उद्देश्यहरूको उपलब्धिलाई प्रभावकारी रूपमा मापन गर्दछ। तपाइँले तपाइँको शिक्षणको प्रभावकारिता मापन गर्न र थप ध्यान आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न अनुमति दिँदै सबै 4 तहको शिक्षाको लागि मूल्याङ्कन उपलब्ध गराउने अभ्यास पनि गर्नुहुनेछ।

सिकाइ मूल्याङ्कन डिजाइन गर्ने कुनै पनि प्रशिक्षक वा शिक्षकको लागि आवश्यक सीप हो। यसले शिक्षणको प्रभावकारिता मापन गर्न, विद्यार्थीहरूको प्रगतिलाई पछ्याउन सम्भव बनाउँछ। यस तालिमले तपाइँलाई तपाइँको शैक्षिक लक्ष्यहरु संग पङ्क्तिबद्ध प्रभावकारी मूल्याङ्कन डिजाइन गर्न उपकरण र ज्ञान प्रदान गर्दछ।

संक्षेपमा, यो प्रशिक्षणले तपाइँलाई प्रशिक्षण उपकरणको रूपमा मूल्याङ्कनको गहन बुझाइ दिनेछ। चाहे तपाईं नयाँ मूल्याङ्कन रणनीतिहरू खोज्ने अनुभवी प्रशिक्षक होस्, वा मूल्याङ्कनका आधारभूत कुराहरू बुझ्न खोज्ने नयाँ प्रशिक्षक होस्, यो प्रशिक्षणले तपाईंलाई प्रभावकारी मूल्याङ्कनहरू डिजाइन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण र ज्ञान प्रदान गर्नेछ जसले सिकाइलाई समर्थन गर्दछ।