प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

प्रगतिशील सेवानिवृत्तिले तपाइँलाई अंशकालिक काम जारी राख्न र तपाइँको निवृत्तिभरणको अंश प्राप्त गर्न सुरु गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँको कामको समय निश्चित दिनमा निश्चित गरिएको छ भने, तपाइँ अब यसको हकदार हुनुहुन्छ, जस्तै कर्मचारीहरू जसको अवधि घण्टामा निश्चित हुन्छ, यदि तपाइँ 60 वर्ष भन्दा माथिको हुनुहुन्छ, र कम्तिमा 150 क्वार्टर योगदान गरिएको छ। यो प्रणाली कर्मचारीहरूको लागि पनि निर्दिष्ट गरिएको छ जसको काम गर्ने समय परिभाषित गर्न सकिँदैन, र स्व-रोजगारका लागि।

रिड  २०२० मा कसरी टिक्टोक विशेषज्ञ बन्ने