विवरण

यस पाठ्यक्रममा, तपाईंले समयलाई बुद्धिमानीपूर्वक कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नुहुनेछ। यसलाई भनिन्छ: समयको मूल्य सिक्ने।

कृपया ध्यान दिनुहोस्, यो कन्जुगेशन कोर्स होइन, जुन विशेष प्रशिक्षणको विषय हो। यदि तपाईंले अझै क्रियापदहरूको संयोजन आत्मसात गर्नुभएको छैन भने, म तपाईंलाई प्रशिक्षणको साथ सुरु गर्न सल्लाह दिन्छु "फ्रान्सेलीमा क्रियापदहरू कसरी संयोजित गर्ने भनेर जान्न"।