विवरण

फ्रेंचमा क्लिकफन्नेलको चरण-दर-चरण परिचय:

तपाईंले नि: शुल्क परीक्षणको साथ आफ्नो ClickFunnels खाता कसरी सिर्जना गर्ने, तपाईंको पहिलो ल्यान्डि page पृष्ठ, मार्केटिंग र बिक्री फनेल सिर्जना गर्ने सिक्नुहुनेछ। (बिक्री फनेल) वा वेबसाइट।

अहिले दर्ता गर्नुहोस् र इन्टरनेटमा बेच्नको लागि क्लिकफनल्स सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्, तपाईंको व्यापार बढाउनुहोस् (अनलाइन वा भौतिक) र बढि लिडहरू र ग्राहकहरू लिनुहोस्।