"सामान्य स्थिति चित्र" को साथ - राइनको दुबै छेउमा साझा साइबर खतरामा फ्रान्को-जर्मन रिपोर्ट - ANSSI र BSI ले ransomware को बढ्दो खतराको एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ र उनीहरूले निम्त्याउने जोखिम र चुनौतीहरूको बारेमा सचेतना जगाउँदछ। कम्पनी र संस्थाहरूको लागि।

मूल साइट the मा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्

रिड  गुगल प्रशिक्षण: आफ्नो व्यवसाय अनलाइन सुरक्षित गर्नुहोस्