यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा, तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ:

  • सरल ग्राफहरू प्रयोग गरेर डेटा तालिकाहरू संक्षेप र संश्लेषण गर्नुहोस्;
  • बहुआयामी अन्वेषण विश्लेषणको लागि उपयुक्त दृश्य विधिहरू प्रयोग गर्नुहोस्;
  • कारक विश्लेषण र वर्गीकरण को परिणाम को व्याख्या;
  • समस्या र डाटाको सम्बन्धमा, चरहरूको प्रकृति र संरचना अनुसार डाटा सेट अन्वेषण गर्न उपयुक्त विधि पहिचान गर्नुहोस्;
  • सर्वेक्षणमा प्रतिक्रियाहरू विश्लेषण गर्नुहोस्;
  • पाठ्य डेटा विश्लेषणको लागि एक विधि लागू गर्नुहोस्
  • नि: शुल्क सफ्टवेयर R मा गुणात्मक र वर्गीकरण विधिहरू लागू गर्नुहोस्

संक्षेपमा, तपाईं बहुआयामिक अन्वेषण विश्लेषणहरूको कार्यान्वयन र व्याख्यामा स्वायत्त हुनुहुनेछ।

मूल साइटमा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस् →