एउटा कला वा विज्ञान बेच्दै छ?

एक नयाँ विक्रेता प्रोफाइल स्टार्टअपमा देखा पर्दै छ, एक संकर ह्याकर जसले दक्षता प्राप्त गर्नका लागि उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ, प्रभावहरू प्राप्त गर्न प्रक्रियाहरू र संबन्धात्मक र व्यवहारिक पूर्वाग्रहहरू आफ्नो क्लोजिंगहरू गति दिनको लागि।

मेरो व्यक्तिगत साइट मा अधिक नि: शुल्क सामग्री खोज्नुहोस्।

मूल साइटमा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस् →