यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा, तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ:

 • बेल्जियमको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र लगातार राज्य सुधारहरू राम्रोसँग बुझ्नुहोस्।
 • विशेष गरी बेल्जियममा समाचार बनाउने मुद्दाहरू र समस्याहरू वर्णन गर्नुहोस्:
  • समुदायको प्रश्न,
  • सामाजिक परामर्श,
  • समाजमा महिलाको स्थान,
  • चर्च / राज्य सम्बन्ध,
  • अध्यागमन व्यवस्थापन।

विवरण

विशेषज्ञ भिडियोहरू, अन्तरक्रियात्मक नक्साहरू र टाइमलाइनहरू र विभिन्न क्विजहरूका लागि धन्यवाद, तपाईंले क्षेत्रीय निर्माण, शक्तिहरूको विकास, भाषिक र आर्थिक प्रश्नहरू वा बेल्जियम र कंगो बीचको विशेष सम्बन्धको बारेमा सिक्नुहुनेछ।