यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा, तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ:

  • भुक्तानीको माध्यमबाट पैसा छुट्याउनुहोस्
  • आफ्नो आवश्यकता अनुरूप भुक्तानी विधि छान्नुहोस्
  • यस विषयमा थप जानका लागि उपयोगी स्रोतहरू छन्

विवरण

पैसा के हो, के को लागी प्रयोग गरिन्छ? पैसा सिर्जना गर्ने संयन्त्रले कसरी काम गर्छ? भुक्तानीका माध्यमहरू के हुन्, परम्परागत र नयाँ, जसले तपाईंलाई यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ ...

मूल साइटमा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस् →

मूल साइट the मा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्

रिड  सम्भाव्यता देखि बायेसियन अनुमान सम्म