यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा, तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ:

  • चिकित्सा सिमुलेशन के हो वर्णन गर्नुहोस्
  • त्रुटिहरूको उपस्थितिमा मानव कारकहरूको प्रभाव बुझ्नुहोस्
  • घटनाको घटना र त्यसका विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्
  • विभिन्न सिमुलेशन मोडालिटीहरू जान्नुहोस्
  • पूर्ण सिमुलेशन सत्रको प्रवाह र विभिन्न चरणहरूको भूमिका बुझ्नुहोस्
  • डिब्रीफिङका विभिन्न चरणहरू र तिनीहरूको भूमिकाहरू जान्नुहोस्
  • राम्रो निर्णय संग debriefing को मूल्य बुझ्नुहोस्
  • प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सिर्जना गर्न चरणहरू जान्नुहोस्
  • सिमुलेशन परिदृश्य सिर्जना गर्ने चरणहरू जान्नुहोस्

विवरण

यस पाठ्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा सिमुलेशन बुझ्ने उद्देश्य राख्छ। तपाईंले यसको उत्पत्ति, यसका राम्रा अभ्यासहरू, यसलाई इष्टतम रूपमा लागू गर्नका लागि विभिन्न उपकरणहरू, साथै यसले शैक्षिक उपकरणको रूपमा प्रदान गर्ने फाइदाहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ। तपाईंले हेरचाहको गुणस्तर र सुरक्षाको व्यवस्थापनमा चिकित्सा सिमुलेशनले खेल्न सक्ने भूमिकालाई पनि बुझ्नुहुनेछ।

व्याख्यात्मक भिडियोहरू, अन्तर्वार्ताहरू र अभ्यासहरू मार्फत, तपाईंले सिमुलेशनसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक धारणाहरू, तर अनुप्रयोग उदाहरणहरू पनि पत्ता लगाउनुहुनेछ।

मूल साइट the मा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्

रिड  युरोपेली संस्थाहरू