डाटा सुरक्षा किन महत्त्वपूर्ण छ?

अनलाइन डाटा सुरक्षा गोपनीयता-सचेत प्रयोगकर्ताहरूको लागि आवश्यक छ। व्यक्तिगत डेटा लक्षित विज्ञापन, उत्पादन सिफारिसहरू, र अनलाइन अनुभव व्यक्तिगतकरण सहित विभिन्न तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यस तथ्याङ्कको सङ्कलन र प्रयोगमा समस्या आउन सक्छ गोपनीयता जोखिम।

तसर्थ, प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको बारेमा के डाटा सङ्कलन गरिएको छ र कसरी प्रयोग गरिन्छ जान्नको अधिकार छ। थप रूपमा, प्रयोगकर्ताहरूसँग उनीहरूको व्यक्तिगत डाटा अनलाइन कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्ने वा नगर्ने छनौट हुनुपर्दछ। त्यसैले डाटा सुरक्षा अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको लागि मौलिक अधिकार हो।

अर्को खण्डमा, हामी कसरी "My Google गतिविधि" ले तपाईंको डाटा सङ्कलन र प्रयोग गर्छ र यसले तपाईंको अनलाइन गोपनीयतालाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौं।

कसरी "मेरो Google गतिविधि" ले तपाइँको डेटा सङ्कलन र प्रयोग गर्छ?

"मेरो गुगल गतिविधि" एक सेवा हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई Google द्वारा सङ्कलन डेटा हेर्न र व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ। सङ्कलन गरिएको डाटामा खोज, ब्राउजिङ र स्थान जानकारी समावेश छ। गुगलले खोज परिणाम र विज्ञापनहरू सहित प्रयोगकर्ताको अनलाइन अनुभव निजीकृत गर्न यो डेटा प्रयोग गर्दछ।

"मेरो गुगल गतिविधि" द्वारा डेटाको सङ्कलनले गोपनीयता चिन्ताहरू बढाउन सक्छ। प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूको डेटा तिनीहरूको सहमति बिना सङ्कलन भइरहेको वा तिनीहरूको डेटा तिनीहरूले अनुमोदन नगर्ने उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको बारे चिन्तित हुन सक्छन्। त्यसकारण प्रयोगकर्ताहरूलाई के डाटा सङ्कलन गरिन्छ र कसरी प्रयोग गरिन्छ जान्न पाउने अधिकार छ।

कसरी "मेरो Google गतिविधि" ले तपाइँको डेटा अनलाइन निजीकरणको लागि प्रयोग गर्छ?

"मेरो Google गतिविधि" ले प्रयोगकर्ताको अनलाइन अनुभवलाई निजीकृत गर्न सङ्कलन गरिएको डाटा प्रयोग गर्छ। उदाहरणका लागि, गुगलले प्रयोगकर्ताको रुचिमा आधारित लक्षित विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्न खोज डाटा प्रयोग गर्दछ। स्थान डेटा पनि स्थानीय व्यवसायहरूसँग सान्दर्भिक विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

अनलाइन निजीकरणले प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्न सक्छ, जस्तै सान्दर्भिक खोज परिणामहरू र तिनीहरूको आवश्यकता अनुरूप विज्ञापनहरू। यद्यपि, अत्याधिक निजीकरणले प्रयोगकर्ताको नयाँ विचार र परिप्रेक्ष्यको जोखिमलाई पनि सीमित गर्न सक्छ।

त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको अनलाइन अनुभवलाई निजीकृत गर्न कसरी उनीहरूको डेटा प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। प्रयोगकर्ताहरूले अत्यधिक निजीकरणबाट बच्नको लागि तिनीहरूको डेटाको सङ्कलन र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनुपर्छ।

"मेरो गुगल गतिविधि" ले डेटा सुरक्षा कानूनको पालना कसरी गर्छ?

"My Google Business" ले सञ्चालन गर्ने प्रत्येक देशमा डाटा सुरक्षा कानूनको अधीनमा छ। उदाहरणका लागि, युरोपमा "My Google Activity" ले सामान्य डेटा संरक्षण नियमन (GDPR) को पालना गर्नुपर्छ। GDPR ले बताउँछ कि प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको बारेमा के डाटा सङ्कलन गरिएको छ, त्यो डाटा कसरी प्रयोग गरिन्छ, र कससँग साझेदारी गरिएको छ भनेर जान्नको अधिकार छ।

"मेरो गुगल गतिविधि" ले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको डेटाको सङ्कलन र प्रयोग नियन्त्रण गर्न धेरै गोपनीयता सेटिङहरू प्रदान गर्दछ। उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो खोज वा ब्राउजिङ इतिहास बचत नगर्ने छनौट गर्न सक्छन्। तिनीहरूले आफ्नो इतिहास वा आफ्नो Google खाताबाट केही डेटा मेटाउन पनि सक्छन्।

थप रूपमा, प्रयोगकर्ताहरूसँग उनीहरूको डाटा "मेरो गुगल गतिविधि" डाटाबेसबाट मेटाउन अनुरोध गर्ने अधिकार छ। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो डेटा सङ्कलन र प्रयोगको बारेमा जानकारीको लागि "My Google Activity" ग्राहक सेवालाई पनि सम्पर्क गर्न सक्छन्।

कसरी "मेरो Google गतिविधि" ले प्रयोगकर्ताहरूलाई डेटा सुरक्षा कानून अन्तर्गत उनीहरूको अधिकार प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ?

"मेरो Google गतिविधि" ले प्रयोगकर्ताहरूलाई डेटा सुरक्षा कानून अन्तर्गत उनीहरूको अधिकार प्रयोग गर्न मद्दत गर्न धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो खोज र ब्राउजिङ इतिहास पहुँच गर्न र यससँग सम्बन्धित डाटा व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। तिनीहरूले आफ्नो इतिहास वा आफ्नो Google खाताबाट केही डेटा मेटाउन पनि सक्छन्।

थप रूपमा, "मेरो गुगल गतिविधि" ले प्रयोगकर्ताहरूलाई गुगलका केही सुविधाहरू असक्षम गरेर तिनीहरूको डेटाको सङ्कलन सीमित गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ताहरूले स्थान इतिहास वा खोज इतिहास बन्द गर्न सक्छन्।

अन्तमा, "My Google Activity" ले प्रयोगकर्ताहरूको डेटा सङ्कलन र प्रयोगको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो डेटा मेटाउन अनुरोध गर्न वा उनीहरूको डेटाको सङ्कलन र प्रयोगको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्न सक्छन्।

अन्तमा, "मेरो गुगल गतिविधि" ले प्रयोगकर्ताको डेटा सङ्कलन र प्रयोग गर्दछ उनीहरूको अनलाइन अनुभवलाई निजीकृत गर्न। यद्यपि, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको बारेमा के डाटा सङ्कलन गरिएको छ, यो कसरी प्रयोग गरिन्छ र कोसँग साझेदारी गरिएको छ जान्नको अधिकार छ। "मेरो गुगल गतिविधि" ले डाटा सुरक्षा कानूनको पालना गर्दछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत डेटा व्यवस्थापन गर्न धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।