विवरण

लागोम तालिमले तपाईंलाई आफ्नो सबै बिलहरू भुक्तान गर्न, छुट्याउने, धेरै कमाउन, कम गुमाउन, र तपाईंले प्रत्येक महिना शौक र आनन्दहरूमा कति खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईंको वित्त स्वचालित गर्न अनुमति दिने उद्देश्य राख्छ। कसरी ? अर्को हाम्रो वित्तिय ऑटोमेशन प्रणाली र केहि शक्तिशाली सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर।

यो पाठ्यक्रम को लागि हो?

  • नियमित नगद प्रवाह भएका व्यक्तिहरू (तलब, सहायता, आदि)।
  • मानिसहरु क्रयशक्ति बढाउन चाहन्छन् ।
  • मानिस जो आफै निर्भर गर्नका लागि मानिसमा निर्भर हुँदैन।