प्रयोगमा भाग लिने निजी रोजगारदाताहरूले घरमा वा व्यक्तिगत सेवाहरू (सफाई गर्ने महिला, बालबालिका, बगैंचा, आदि) मा कर्मचारीहरूको रोजगारीको लागि खर्चको लागि € 50 सम्मको कर क्रेडिट अग्रिमबाट वास्तविक समयमा लाभ उठाउनेछन्। सुरुमा उत्तर र पेरिसमा रोजगारदाताहरूसँग परीक्षण गरिएको, यो प्रणाली बिस्तारै सामान्यीकृत हुनेछ। 2020 को लागि सामाजिक सुरक्षा वित्तिय ऐन (LFSS) द्वारा प्रदान गरिएको, यो प्रयोग मा प्रकाशित एक डिक्री मा विस्तृत छ। आधिकारिक जर्नल नोभेम्बर,, २०२० ...