पेशा बदल्नुहोस्, नयाँ सीपहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्
के यो समय छ भने?

रोजगार परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ? पेशेवर पालो लिनु पर्छ?
चाहे तपाई ब्यापारमा हुनुहुन्छ वा काम खोज्दै हुनुहुन्छ,
द Cnam र प्रो संक्रमण तपाइँको परियोजना र तपाइँको प्रशिक्षण छनौटमा मद्दत गर्दछ।

सामूहिक जानकारी बैठकमा भाग लिनुहोस् शुक्रवार अप्रिल 30० बिहान 9 बिहान ११::11० देखि (टाढा)।

हामी तपाइँको बारेमा सबै बताउँछौं:
• Cnam प्रशिक्षण र रूपहरू (कार्य-अध्ययन, दूरी शिक्षा)
Ossible सम्भावित कोष
A नयाँ पेशामा पुन: प्रशिक्षणका लागि व्यावसायिक संक्रमण परियोजना

शिलालेख

अनलाइन घटनामा लिंक तपाईंलाई छिटै पठाइनेछ।