सँगै, हामी कसरी काम रोक्छौं र पाठ प stop्क्तिबद्धताहरूमा एक ठूलो रिमाइन्डर गर्छौं।

प्रकार क्लीट्स:

  • बायाँ
  • केन्द्र
  • दायाँ
  • दशमलव
  • बार्रे

हामी ती सबै मार्फत जान्छौं। तिनीहरूको विशिष्टता बुझ्नको लागि।

हामी यी क्लीट्सको साथ सिधा टाँस्ने कसरी बनाउने भनेर पनि हेर्नेछौं।

अन्त्यमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्दछौं जुन हामी प्राप्त गर्न क्रममा पाउँछौं फारम प्रकारको "जवाफ पर्ची".मूल साइटमा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस् →