प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

साइबर खतराको पुनरुत्थानको सामना गर्दै, संगठनहरू, कम्पनीहरू र संस्थाहरूले सामना गर्न तयार हुनुपर्छ र कम्प्युटर आक्रमणको घटनामा आफ्ना गतिविधिहरू कायम राख्न प्रतिक्रिया दिन सिक्नुपर्छ। ANSSI ले साइबर संकट व्यवस्थापनलाई चरणबद्ध रूपमा बुझ्न र यसरी निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन तीनवटा पूरक गाइडहरू प्रदान गर्दछ।

रिड  स्वास्थ्य र मेडिको-सामाजिक क्षेत्रमा प्रशिक्षणको विकास: फ्रान्स सम्बन्धको लागि प्राथमिकता