यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा, तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ:

  • वर्तमान र भविष्यका गतिशीलता चुनौतीहरू पहिचान गर्न,
  • गतिशीलतासँग सम्बन्धित विधायी पक्षहरू बुझ्ने,
  • सुशासन, समाधान, साथै लागत र गतिशीलता को लागी कोष को स्रोत को एक सिंहावलोकन कोर्न,
  • सामानको ढुवानीसँग सम्बन्धित तत्वहरू राख्ने।

विवरण

सार्वजनिक यातायात नीतिलाई सार्वजनिक गतिशीलता नीतिमा रूपान्तरण, यस सार्वजनिक नीतिका चुनौतिहरू, LOM को प्रस्तुतीकरण, उपकरण र विद्यमान पहलहरू, यो MOOC ले तपाईंलाई वर्तमान चुनौतीहरू र तिनीहरूलाई जवाफ दिन अवस्थित पहलहरू बुझ्न आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्नेछ। ।