पर्यवेक्षित परीक्षण अपाङ्गता निवृत्तिभरणहरू सहित कर्मचारीहरूलाई लक्षित छ काम बन्द, प्रशिक्षुहरू, अस्थायी कामदारहरू र व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थीहरू सहित।
यो ध्यान दिनुपर्छ कि पर्यवेक्षित परीक्षण कर्मचारीहरूको लागि पनि खुला छ जो चिकित्सकीय कारणहरूको लागि अंशकालिक काममा फर्केका छन् वा अनुकूलित वा अंशकालिक काममा फर्केका छन्।

मूल साइट the मा लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्

रिड  मोबाइल मार्केटिंग शुरुवात पाठ्यक्रमको आधारभूत